Wie zijn wij

EDUGO Scholengroep

Onze Scholengroep bestaat uit 5 secundaire scholen, 12 basisscholen en 1 internaat. Samen zijn wij meer dan 7100 leerlingen rijk en een duizendtal collega’s sterk. Gelegen in en rond de Gentse kanaalzone staan wij garant voor dynamisch, eigentijds en christelijk geïnspireerd onderwijs.

Nieuws

ESA CanSat-competitie

EDUGO De Toren – Zes leerlingen van de derde graad werden na een projectaanvraag uitgeloot om deel te nemen aan de CANSAT-competitie van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA). Ze zullen een blikje van 33 cl. uitbouwen tot een satelliet die een ruimtemissie maakt tot op een hoogte van enkele honderden meter. Er is een opgelegd doel: …

Evergem

Op de site in Evergem werden 105 zonnepanelen geplaatst, goed voor ongeveer 50.000 Kwh. Dit project werd  gerealiseerd in een samenwerking tussen onze scholen Sint-Franciscus Basisonderwijs en SFE in centrum Evergem. Doelstellingen van dit project: het laten dalen dalen van de operationele verbruikskosten van de campus op elektrisch vlak. De geschatte terugverdientijd is 7 jaar.

Missie en visie

Onze vzw EDUGO scholengroep wil vanuit een christelijke authenticiteit onderwijzen, opvoeden en besturen, zorgzaam en verbonden in openheid naar een hoopvolle toekomst.
De belangrijkste wegwijzers voor onze visie zijn gegroeid vanuit verschillende rijke schooltradities die een gedifferentieerd en eigentijds onderwijsaanbod van basisscholen en secundaire scholen garanderen. Onze missie is verankerd in de lokale context ten noorden en oosten van Gent en in brede maatschappelijke evoluties.

VISIE EN WEGWIJZERS :
Vanuit een christelijke authenticiteit

Als katholieke dialoogscholen laten we ons elke dag inspireren door een christelijk mens- en wereldbeeld in de geest van Jezus.

Zo bieden we vergevingsgezind kansen aan vanuit geloof, hoop en liefde. Met respect voor ieders eigenheid, leren we iedereen omgaan met de meerwaarde van diversiteit in onze scholen.

onderwijzen, opvoeden en besturen

Vanuit het streven naar welbevinden van iedereen, willen we kinderen en jongeren hun leergierigheid wekken, hun goesting aanwakkeren om te leren en te leven en om het beste van zichzelf en elkaar naar boven te halen.
Ons doelgericht en gedifferentieerd onderwijsaanbod zet in op kwaliteit en leerwinst, op kritische zin en autonomie en op optimale ontwikkelingskansen.
Wij kiezen daartoe voor een eigentijdse didactiek, een krachtige leeromgeving en excellent onderwijs waar de leer-kracht ertoe doet.

zorgzaam en verbonden

Vanuit het geloof dat elke mens uniek is, engageren we ons om met kinderen, jongeren en medewerkers op weg te gaan. Daarbij willen we ‘hoofd, hart en handen’ aanspreken zodat onze scholen oefenplaatsen worden van verbondenheid.
We werken samen met alle betrokkenen, in het bijzonder de ouders, in dialoog en in gedeelde zorg en verantwoordelijkheid, met aandacht voor de meest kwetsbaren.

in openheid naar een hoopvolle toekomst

Wij willen onze kinderen en jongeren uitdagen tot een open geest die levenslang wil leren.
We stimuleren hen om hun grenzen te verleggen en te groeien in zelfredzaamheid en probleemoplossend denken.
Zo krijgen ze de ruimte om zich te ontplooien, hun talenten te ontdekken en te groeien tot verantwoordelijke volwassenen.

Ontdek onze scholen

Basisscholen

Overzichtskaart

Versterk ons team

Wil je graag aan de slag bij de EDUGO Scholengroep?

Bekijk hier onze openstaande vacatures en registreer je op onze sollicitantendatabank.

Zo brengen wij je regelmatig op de hoogte van openstaande vacatures of contacteren we jou indien een functie specifiek gericht is op jouw profiel.